آشنایی با دانشگاه هومبولت برلین - میگریت جرمنی - شبکه‌ما

دانشگاه هومبولت برلین Humboldt University یا به اختصار HU دانشگاهی در مرکز شهر برلین دهکده ی Mitte است.

آشنایی با دانشگاه هومبولت برلین - میگریت جرمنی

توضیحات:

دانشگاه هومبولت برلین Humboldt University یا به اختصار HU دانشگاهی در مرکز شهر برلین دهکده ی Mitte است. این دانشگاه در سال 1809 تاسیس شد و در سال 1810 فعالیت خود را با 256 دانشجو و 52 استاد آغاز شروع کرد که یکی از 4 دانشگاه قدیمی در برلین محسوب میشد.

میگریت جرمنی مرجع تخصصی مهاجرت به آلمانwww.migrategermany.com . اینستاگرام :https://www.instagram.com/migrategermany/