شبیه ساز پرواز | فروشگاه هوانوردى آسمان - شبکه‌ما

انواع شبیه ساز پرواز از یک بازی ویدیویی تا اندازه واقعی یک کاکپیت هواپیما وجود داشته که بر روی پایه های هیدرولیکی قرار دارد و...

شبیه ساز پرواز | فروشگاه هوانوردى آسمان

توضیحات:

انواع شبیه ساز پرواز از یک بازی ویدیویی تا اندازه واقعی یک کاکپیت هواپیما وجود داشته که بر روی پایه های هیدرولیکی قرار دارد و توسط یک کامپیوتر بسیار پیشرفته هدایت میشود.

شبیه ساز پرواز | فروشگاه هوانوردى آسمان | تجهيزات خلبانی