دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیانز مونیخ آلمان LMU - میگریت جرمنی - شبکه‌ما

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیانز مونیخ آلمان (LMU)، دانشگاهی در قلب مونیخ ایالت بایرن که به عنوان یکی از موسسات برتر علمی-پژوهشی در اروپا شناخته شده است.

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیانز مونیخ آلمان LMU - میگریت جرمنی

توضیحات:

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیانز مونیخ آلمان (LMU)، دانشگاهی در قلب مونیخ ایالت بایرن که به عنوان یکی از موسسات برتر علمی-پژوهشی در اروپا شناخته شده است. از زمان تاسیس دانشگاه در سال 1472، توانسته توجه بسیاری از دانشمندان و دانشجویان با استعداد را یک خود جلب کند و امکان تحصیل بسیاری از آنها را فراهم آورد.

میگریت جرمنی مرجع تخصصی مهاجرت به آلمانwww.migrategermany.com .

اینستاگرام : https://www.instagram.com/migrategermany/