آموزش مبحث همانندسازی و تکثیر DNA توسط علیرضا صبوری - شبکه‌ما

آموزش مبحث همانندسازی در پروکاریوت ها توسط علیرضا صبوری مدرس دروس ژنتیک و سلولی مولکولی شامل : مبدا همانندسازی بررسی فاکتورهای مراحل شروع طویلسازی و پایان کاری از...

آموزش مبحث همانندسازی و تکثیر DNA توسط علیرضا صبوری

توضیحات:

آموزش مبحث همانندسازی در پروکاریوت ها توسط علیرضا صبوری مدرس دروس ژنتیک و سلولی مولکولی

شامل :

مبدا همانندسازی

بررسی فاکتورهای مراحل شروع طویلسازی و پایان

کاری از موسسه آموزش عالی آزاد مهستان (گروه آموزشی دکتر همایونی) (پوران پژوهش)

شماره تماس علیرضا صبوری 09355012099

شماره تماس برای خرید پکیج کامل فیلم های آموزشی 02186036220