آموزش کوک سنتور - تیونر سنتور آواکوک - شبکه‌ما

کوک دستگاه یا کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید، یا کوک دلخواه خود را طراحی کنید.

آموزش کوک سنتور - تیونر سنتور آواکوک

دسته بندی ها:
توضیحات:

کوک دستگاه یا کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید، یا کوک دلخواه خود را طراحی کنید. آواکوک به شما کمک میکند که به سادگی سنتورتان را کوک کنید. 
آواکوک را از کافه بازار دانلود کنید. لینک دانلود:
https://cafebazaar.ir/app/com.avakook.santoor

دستگاه ها: شور، سه گاه، همایون، نوا، چهارگاه، ماهور، راست پنجگاه
کتاب ها: دستور سنتور، شیوه سنتور نوازی، دوره ابتدایی سنتور
دو ماژور، دو مینور و .... 
بعلاوه به سادگی میتوانید کوک های دلخواهتان را  تعریف و ذخیره کنید.

آموزش تعریف کوک دلخواه در تیونر آواکوک:

https://www.shabakema.com/video/460257/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%A9

آدرس سایت: 
http://avakook.com