تعریف کوک دلخواه در تیونر سنتور آواکوک - شبکه‌ما

گاهی به کوک هایی غیر از کوک مرسوم دستگاه های موسیقی ایرانی نیاز داریم.

تعریف کوک دلخواه در تیونر سنتور آواکوک

دسته بندی ها:
توضیحات:

گاهی به کوک هایی غیر از کوک مرسوم دستگاه های موسیقی ایرانی نیاز داریم. در تیونر تخصصی سنتور آواکوک میتوانید کوک های دلخواه خود را برای سنتور ذخیره کنید و سنتورتان را با آن کوک کنید.
آواکوک را از کافه بازار دانلود کنید. لینک دانلود:

https://cafebazaar.ir/app/com.avakook.santoor

آموزش کوک سنتور با تیونر آواکوک:

https://www.shabakema.com/video/460252/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1---%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%A9

وبسایت آواکوک:

http://avakook.com