وضعیت برخورد با بیماران - شبکه‌ما

  ANALYTICS EDIT VIDEO سالهاست که بسیاری از ظلمی که به بیماران در مراکز درمانی خصوصی و دولتی می شود صحبت می کنند...

وضعیت برخورد با بیماران

دسته بندی ها:
توضیحات:
سالهاست که بسیاری از ظلمی که به بیماران در مراکز درمانی خصوصی و دولتی می شود صحبت می کنند...از کودکی که به دلیل نداشتن هزینه بخیه هاش را می کشند... زن های بارداری که به طرز اسفباری وضع حمل می کنند... بیمارانی که پزشک و پرستار برایشان دقیقه وقت نمی گذارند تا متوجه شوند مشکل آن ها چیست و مدام می خواهند سیاهه ای از دارو برایشان بنویسند تا هرچه زودتر به نفر بعدی برسند و رکورد روز قبل خود در تعداد مراجعین را بزنند... این فیلم برداشت کوتاه از این رفتار زشت است که در فیلم گذر موقت به تصویر کشیده شده است.