انفجار ساختمان در غزه - شبکه‌ما

انفجار ساختمانی در غزه با بمبِ از قبل گارگذاشته شده توسط رژیم صهیونیستی

انفجار ساختمان در غزه

دسته بندی ها:
توضیحات:

انفجار ساختمانی در غزه با بمبِ از قبل گارگذاشته شده توسط رژیم صهیونیستی