سد بند انسانی در روستای دهلاویه - شبکه‌ما

 جوانان ‎دهلاویه اهواز، در نبود امکانات و مسئولین، بدنشون رو  برابر سیل قرار دادن و مقابل سیل ایستادند و باشکوه ترین صحنه امسال را رقم...

سد بند انسانی در روستای دهلاویه

دسته بندی ها:
توضیحات:

 جوانان ‎دهلاویه اهواز، در نبود امکانات و مسئولین، بدنشون رو  برابر سیل قرار دادن و مقابل سیل ایستادند و باشکوه ترین صحنه امسال را رقم زدند.