ساخت هواپیمای کاغذی به روش اوریگامی(اوریگامی 30) - شبکه‌ما

ساخت هواپیمای کاغذی از قدیم مورد توجه بوده است ..روش جدیدی از از ساخت هواپیمای کاغذی را در این فیلم یاد بگیرید .

ساخت هواپیمای کاغذی به روش اوریگامی(اوریگامی 30)

توضیحات:

ساخت هواپیمای کاغذی از قدیم مورد توجه بوده است ..روش جدیدی از از ساخت هواپیمای کاغذی را در این فیلم یاد بگیرید .