روش جالب برای ساخت یک کشتی کاغذی(اوریگامی31) - شبکه‌ما

خواستگاه هنر اوریگامی ژاتپن بوده است .در این فیلم با چگونگی ساخت یک کشتی کاغذی آشنا می شوید .

روش جالب برای ساخت یک کشتی کاغذی(اوریگامی31)

توضیحات:

خواستگاه هنر اوریگامی ژاتپن بوده است .در این فیلم با چگونگی ساخت یک کشتی کاغذی آشنا می شوید .