ساخت پنجه آهنی با کاغذ!! (اوریگامی33) - شبکه‌ما

حتما در بسیاری از فیلمها دیده اید که شخصیت های از پنجه های آهنی با سرانگشتان تیز و بلند و برنده استفاده می کنند شما...

ساخت پنجه آهنی با کاغذ!! (اوریگامی33)

توضیحات:

حتما در بسیاری از فیلمها دیده اید که شخصیت های از پنجه های آهنی با سرانگشتان تیز و بلند و برنده استفاده می کنند شما می توانید به راحتی با چند تکه کاغذ و اوریگامی پنجه هایی را برای فرزندان خردسال خود درست کنید که هم خطری نداشته باشد و هم آنهارا سرگرم کنید.