ساخت اسپینر کاغذی (اورگامی37) - شبکه‌ما

اسپینر اسباب بازی جدیدی است که دمیان نوجوانان بسیار طرفدار پیدا کرده ...به راحتی با کاغذ اسپینر بسازید.

ساخت اسپینر کاغذی (اورگامی37)

توضیحات:

اسپینر اسباب بازی جدیدی است که دمیان نوجوانان بسیار طرفدار پیدا کرده ...به راحتی با کاغذ اسپینر بسازید.