طراحی داخلی با استفاده از اسکچاپ - شبکه‌ما

فصل اول : شروع پروژه فصل دوم: نقشه کشی دوبعدی یک خانه کوچک فصل سوم: طراحی یک خانه بزرگ فصل چهارم: کار با کامپوننت ها و طرح های...

طراحی داخلی با استفاده از اسکچاپ

دسته بندی ها:
توضیحات:

فصل اول : شروع پروژه
فصل دوم: نقشه کشی دوبعدی یک خانه کوچک
فصل سوم: طراحی یک خانه بزرگ
فصل چهارم: کار با کامپوننت ها و طرح های آماده
فصل پنجم: کار با Material
فصل ششم: تنظیمات نمایش

لینک دریافت آموزش: http://sketchupfile.ir/as2102