یک سگ در مسابقه استعداد یابی انگلیس - شبکه‌ما

ما عصر جدید داریم اونا هم عصر جدید دارن خودتون قضاوت کنید ببین یه سگا چطور اموزش داده ولی اخرش هنر دست ایرانی ها است و بس خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

یک سگ در مسابقه استعداد یابی انگلیس

دسته بندی ها:
توضیحات:

ما عصر جدید داریم اونا هم عصر جدید دارن خودتون قضاوت کنید

ببین یه سگا چطور اموزش داده

ولی اخرش هنر دست ایرانی ها است و بس

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ