اوریگامی و اجرای دلنشین زهره بحرالعلومى در عصر جدید - شبکه‌ما

زهره بحرالعلومى چهارمین شرکت کننده شب بیست و چهارم برنامه عصر جدید بود و توانست با اجرای دلنشین و هنر اوریگامی خود نظر مثبت داوران...

اوریگامی و اجرای دلنشین زهره بحرالعلومى در عصر جدید

توضیحات:

زهره بحرالعلومى چهارمین شرکت کننده شب بیست و چهارم برنامه عصر جدید بود و توانست با اجرای دلنشین و هنر اوریگامی خود نظر مثبت داوران را به خود جلب کند :: فصل اول مسابقه استعداد یابی عصر جدید - قسمت بیست و چهارم