حرف های غیر عادی امام خامنه ای در ایام اخیر - شبکه‌ما

اگر میخواهید بدانید منبع اصلی این حرف ها از کجاست و دلیل این همه اطمینان رهبری چیست پاسخش را علامه عظیم شان حسن زاده آملی...

حرف های غیر عادی امام خامنه ای در ایام اخیر

توضیحات:

اگر میخواهید بدانید منبع اصلی این حرف ها از کجاست و دلیل این همه اطمینان رهبری چیست پاسخش را علامه عظیم شان حسن زاده آملی میدهند: گوش تان به دهان رهبری باشد چون ایشان گوششان به دهان حجت بن الحسن(عج) است. این جملات وقتی بیشتر معنا پیدا می كند كه بدانیم صاحب تفسیر المیزان، علامه طباطبایی ره درباره علامه حسن زاده فرموده اند: حسن زاده را كسی نشناخت جز امام زمان(عج)