تک جمله سیل زدگان به امام زمان در نیمه شعبان - شبکه‌ما

تریبون نبض این بار با موضوع نیمه شعبان سراغ مردم سیل زده خوزستان رفته که خیلی هم جالب شده حتما ببینید  

تک جمله سیل زدگان به امام زمان در نیمه شعبان

توضیحات:

تریبون نبض این بار با موضوع نیمه شعبان سراغ مردم سیل زده خوزستان رفته که خیلی هم جالب شده حتما ببینید