دستگاه بخور سرد و رطوبت سنج - شبکه‌ما

این دستگاه به صورت بی سیم و شارژی می باشد و در دو مدل ساده و دارای رطوبت سنج موجود می باشد . دستگاه

دستگاه بخور سرد و رطوبت سنج

توضیحات:
این دستگاه به صورت بی سیم و شارژی می باشد و در دو مدل ساده و دارای رطوبت سنج موجود می باشد . دستگاه