فیلم کوتاه در آغوش چند خط جای مادر - شبکه‌ما

به راستی هیچ چیز جای آغوش گرم مادر را نمیگیرد.

فیلم کوتاه در آغوش چند خط جای مادر

دسته بندی ها:
توضیحات:

به راستی هیچ چیز جای آغوش گرم مادر را نمیگیرد. در این کلیپ زیبا کودک بی سرپرستی را مشاهده میکنید که آرزوی بودن در آغوش مادر را دارد و با کشیدن نقاشی مادر با گچ بر روی زمین و دراز کشیدن بر روی آن نقاشی خود را در آغوش گرم مادر احساس میکند. قدر مادران را بدانیم و از بودن در کنار آنها احساس آرامش کنیم.

مادر  بهشت  من  همه  آغوش گرم تست  
    گوئي   سرم    هنوز   به  بالين  نرم تست