آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 5 - شبکه‌ما

The dog that is wearing a red collar lives down the street: آن سگ که قلاده قرمز دارد در پایین خیابان زندگی می کند.

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 5

دسته بندی ها:
توضیحات:
The dog that is wearing a red collar lives down the street: آن سگ که قلاده قرمز دارد در پایین خیابان زندگی می کند. All the computers that are on the floor will be donated to charity: تمام کامپیوترهای این طبقه به خیریه اهدا خواهد شد. Carl said that the flu which he had was one of the worst ever: کارل گفت که آنفولانزایی که داشت یکی از بدترین هاش بود. Anyone who does not study will have difficulty passing the exam: هرکسی که درس نخواند، برای قبول شدن در امتحان مشکل خواهد داشت. Anyone who likes to hike outdoors will love Switzerland: هرکسی که پیاده روی را دوست دارد، عاشق سوییس خواهد شد.