اولین سرود ملی ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار (بی کلام) - شبکه‌ما

نخستین #سرود_ملی_ایران در زمان #مظف_الدین_شاه_قاجار مظفرالدین شاه (۱۲۳۲−۱۲۸۵) از نه سالگی ولیعهد ناصرالدین شاه بود و شاید اگر پدرش ترور نمی‌شد، ولیعهد نیز از دنیا...

اولین سرود ملی ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار (بی کلام)

دسته بندی ها:
توضیحات:
نخستین #سرود_ملی_ایران در زمان #مظف_الدین_شاه_قاجار مظفرالدین شاه (۱۲۳۲−۱۲۸۵) از نه سالگی ولیعهد ناصرالدین شاه بود و شاید اگر پدرش ترور نمی‌شد، ولیعهد نیز از دنیا می‌رفت. با این‌همه او آنقدر پادشاهی کرد تا نخستین سرود ملی ایران برای اولین و آخرین بار هنگام ورودش به پاریس نواخته شود و چند ماه پیش از مرگش، فرمان مشروطه را امضاء کند. نخستین سرود ملی ایران در اصل موسیقی بدون کلامی بود که برای پیانو نوشته شد. این سرود را بیش از یک قرن پیش #ژان_باتیست_لومر، نظامی موسیقی‌دان فرانسوی ساخت. او در دوران #ناص_الدین‌شاه برای تدریس موسیقی به دانشجویان دارالفنون به ایران آمده بود و همزمان با مظفرالدین شاه در تهران درگذشت. سال‌های آخر حکومت مظفرالدین شاه و دو شاه دیگر سلسله قاجار، سال‌های ناآرامی‌های گسترده و درگیری با مشروطه‌خواهان بوده است؛ پسرش، محمد علی شاه، آنقدر مشغول به توپ بستن مجلس شورای ملی بود که فرصتی برای شنیدن سرود ملی نداشت؛ شاه آخر قاجار، احمدشاه هم جوان و خام بود و از پس شرایط ملتهب آن روزگار برنمی‌آمد. در این اوضاع سرود ملی که مناسبتی برای نواختنش پیش نمی‌آمد فراموش شد. ظاهرا لومر این اثر را چند بار با ارکستر نظامی نیز اجرا کرده، اما نواختن آن در مراسم رسمی، جز همان یک بار در پاریس، دیگر تکرار نشد.