شکار آهو توسط پلنگ وحشی - شبکه‌ما

یک پلنگ وحشی در سایه درختی دراز کشیده است و برای اینکه کسی به شکارش دسترسی نداشته باشد آن را به بالای درخت قرار داده...

شکار آهو توسط پلنگ وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک پلنگ وحشی در سایه درختی دراز کشیده است و برای اینکه کسی به شکارش دسترسی نداشته باشد آن را به بالای درخت قرار داده که هر زمان نیاز باشد برای خوردن لاشه شکار به بالای درخت رود و پلنگ وحشی برای شکار در کمین نشسته است و آهویی در آن نزدیکی مشاهده می کند و به نزدیکی آهو رسیده و سوی او حمله می کند و آهو شروع به فرار می کند و پلنگ به دنبال آن می دود و آهو را شکار می کند و به بالای درخت می برد برای اینکه از دسترس دیگر حیوانات درنده در امان بماند و این لاشه آهو می تواند پلنگ را مدتی سیر نگه دارد .