قهرمانان همت و تلاش - برداشت بیست و ششم - شبکه‌ما

بانوی موفق البرزی با غیرت و تلاش و دریافت تسهیلات قرض الحسنه 30 میلیون تومانی کمیته امداد برای 35 نفر کارآفرینی کرد

قهرمانان همت و تلاش - برداشت بیست و ششم

دسته بندی ها:
توضیحات:

بانوی موفق البرزی با غیرت و تلاش و دریافت تسهیلات قرض الحسنه 30 میلیون تومانی کمیته امداد برای 35 نفر کارآفرینی کرد