شکار بوفالو توسط یوزپلنگ - شبکه‌ما

یک گروه بوفالو در حال چرا کردن هستند که یک یوزپلنگ به آنها حمله می کند و یکی از بوفالو ها از گروه جدا می...

شکار بوفالو توسط یوزپلنگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک گروه بوفالو در حال چرا کردن هستند که یک یوزپلنگ به آنها حمله می کند و یکی از بوفالو ها از گروه جدا می شود و یوزپلنگ به دنبال آن می دود و بوفالو و یوزپلنگ هر دو وحشی و قدرت بالایی در دویدن دارند و  یوزپلنگ گردن بوفالو را می گیرد و بوفالو تلاش می کند رها شود ولی بوفالو را به زمین می اندازد و  یوزپلنگ به صورت حرفه ای راه تنفس بوفالو را با دندان می فشارد و تا بوفالو از پای در می آید و حیوانی وحشی همچون بوفالو تسلیم یوزپلنگ می شود و  یوزپلنگ می رود و به جفت خود اطلاع داده و هر دو شروع به خوردن بوفالو می کنند .