۱۳ سالگی عجیبی داشتم / دوست داشتم زود بزرگ شوم - شبکه‌ما

گفتگو دو قسمتی با ازاده زارعی هنرمند خوب کشورمون در خصوص کودکی و رویاهای ان روزها ...

۱۳ سالگی عجیبی داشتم / دوست داشتم زود بزرگ شوم

دسته بندی ها:
توضیحات:

گفتگو دو قسمتی با ازاده زارعی هنرمند خوب کشورمون در خصوص کودکی و رویاهای ان روزها ...