گیاهان حشره خوار - شبکه‌ما

در طبیعت گیاهان گوناگونی وجود دارد از گل ها و درختان گرفته تا کاکتوس ها و این میان گیاهان حشره خوار و گوشت خوار هم...

گیاهان حشره خوار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در طبیعت گیاهان گوناگونی وجود دارد از گل ها و درختان گرفته تا کاکتوس ها و این میان گیاهان حشره خوار و گوشت خوار هم وجود دارند  و این گیاهان با زیبایی فریبنده خود حشرات را به دام خود می اندازند و یکی از این گیاهان ونوس حشره خوار نام دارد و  گلی دار د مانند دهان باز که داخل آن چسبناک است و وقتی حشره ای وارد آن شود یا روی آن بنشید به دلیل چسبندگی بالا به آن می چسبد و این گیاه حسگرهایی دارد که با برخورد حشره به آن گیاه بسته می شود و حشره داخل گل دهان شکل گیاه گیر افتاده و گیاه آن را جذب خود میکند .