تظاهرات مردم امریکا - شبکه‌ما

روز گذشته تعدادی از مردم آمریکا با برگزاری تظاهرات در مقابل محل برگزاری مجمع سالانه آیپک، اعتراض خود را به جنایات های رژیم صهیونیستی نشان...

تظاهرات مردم امریکا

دسته بندی ها:
توضیحات:

روز گذشته تعدادی از مردم آمریکا با برگزاری تظاهرات در مقابل محل برگزاری مجمع سالانه آیپک، اعتراض خود را به جنایات های رژیم صهیونیستی نشان دادند.