آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 6 - شبکه‌ما

Our city gets a lot of snow in winter: در شهر ما در زمستان برف زیادی می بارد.

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 6

دسته بندی ها:
توضیحات:
Our city gets a lot of snow in winter: در شهر ما در زمستان برف زیادی می بارد. It is chilly outside this morning: امروز هوای بیرون سرده We are going to ride our bikes past the springtime flowers: در حین دوچرخه سواری از کنار گل های بهاری خواهیم گذشت. We take a trip to the beach every summer: ما هر تابستان به یک سفر ساحلی می رویم. They have a summer home in the mountains: آن ها یک خانه تابستانی در کوهستان دارند.