رصد ناوگروه امریکایی در خلیخ فارس توسط پهباد های سپاه - شبکه‌ما

رصد ناوگروه امریکایی بر خلیج فارس توسط پهباد سپاه

رصد ناوگروه امریکایی در خلیخ فارس توسط پهباد های سپاه

دسته بندی ها:
توضیحات:
رصد ناوگروه امریکایی بر خلیج فارس توسط پهباد سپاه