دعوای شدید بین دانشجویان - شبکه‌ما

درگیری بین دو گروه از دانشجویان دانشکده تاریخ و جغرافیا دانشگاه آنکارا چندین مجروح بر جا گذاشت.

دعوای شدید بین دانشجویان

دسته بندی ها:
توضیحات:

درگیری بین دو گروه از دانشجویان دانشکده تاریخ و جغرافیا دانشگاه آنکارا چندین مجروح بر جا گذاشت.طی این درگیری که منجر به مداخله نیروهای پلیس شد، دهها دانشجو بازداشت شدند. پلیس اعلام کرد در این درگیری از سلاح گرم نیز استفاده شده است. بر این اساس درگیری در پی بروز اختلاف نظر بین دو گروه از دانشجویان آغاز شده و شدت گرفت.