یادگیری نواختن پیانو بدون اینکه آموزش دیده باشید - شبکه‌ما

در این ویدیو نواختن پیانو را در دو دقیقه بدون اینکه حتی بلد باشید را یاد خواهید گرفت.

یادگیری نواختن پیانو بدون اینکه آموزش دیده باشید

توضیحات:
در این ویدیو نواختن پیانو را در دو دقیقه بدون اینکه حتی بلد باشید را یاد خواهید گرفت. ابتدا یک کلید را روی پیانو یا کیبورد را انتخاب کنید. انگشت هایتان را از هم باز کنید. کلیدی را که انتخاب کرده اید را با انگشت کوچک فشار دهید و کبه طور همزمان کلیدی را که زیر انگشت شست قرار می گیرد را نیز فشار دهید. برای شروع بهتر است که کار را با کلیدهای سیاه انجام دهید. می توانید عرض انگشتانتان را به همین مقدار نگه دارید و به نواختن با کلید های سیاه ادامه دهید. ریتم یکسان را فراموش نکنید. همین کار را با دست راستتان انجام دهید و ...