حضور در تدفین دانشجویان مسمان - شبکه‌ما

روز ۲۱ بهمن ماه سه دانشجوی مسلمان در نزدیکی دانشگاه کارولاینای شمالی مورد هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.

حضور در تدفین دانشجویان مسمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

روز ۲۱ بهمن ماه سه دانشجوی مسلمان در نزدیکی دانشگاه کارولاینای شمالی مورد هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.بر اساس تحقیقات اولیه علت این قتل ها اختلاف بر سر جای پارک خودرو بوده است.سه فردی که روز سه شنبه کشته شدند «ضیا شادی برکات» ۲۳ ساله، همسرش «یُسر محمد ابوصالحه» ۲۱ ساله و خواهر همسرش «رزان محمد» ۱۹ ساله