اجرای آرمان امیدی در برنامه عصر جدید 11 خرداد - شبکه‌ما

فیلم اجرای زیبای موسیقی محلی بختیاری توسط آرمان امیدی در فینال برنامه عصر جدید 11 خردادماه سال 1398  

اجرای آرمان امیدی در برنامه عصر جدید 11 خرداد

توضیحات:

فیلم اجرای زیبای موسیقی محلی بختیاری توسط آرمان امیدی در فینال برنامه عصر جدید 11 خردادماه سال 1398