سهامداران فولاد نطنز | موقعیت مکانی و جغرافیایی فولاد نطنز - شبکه‌ما

شرکت فولاد نطنز توانست با درک نیازها و شرایط موجود چشم انداز خود را در افق جدید صنعت و اقتصاد کشور تعریف نموده وبا اتخاذ...

سهامداران فولاد نطنز | موقعیت مکانی و جغرافیایی فولاد نطنز

دسته بندی ها:
توضیحات:

شرکت فولاد نطنز توانست با درک نیازها و شرایط موجود چشم انداز خود را در افق جدید صنعت و اقتصاد کشور تعریف نموده وبا اتخاذ استراژی مناسب و کارآمد و تدوین برنامه های جدید برتمامی مشکلات فائق آمده گسترش نگاه خود را به بازار های داخل و خارج وسعت بخشد

شرکت  فولاد نطنز جهت تثبیت جایگاه و اعتبار جهانی با برخورداری از یک نگرش استراتژیک با جهت گیری رقابتی و منظور رسیدن به کیفیتی فراگیر در عرصه های گوناگون بازار داخل و خارج اقدام به ایجاد سیستم های مدیریتی پیشرفته در سازمان نمود