بزرگترین مار جهان - شبکه‌ما

در این دنیا هر روز عجایب بیشتری را مشاهده می کنیم و این بار یکی از بزرگترین مارها را  خواهید دید که یک اسب را...

بزرگترین مار جهان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این دنیا هر روز عجایب بیشتری را مشاهده می کنیم و این بار یکی از بزرگترین مارها را  خواهید دید که یک اسب را که برای خوردن آب به این برکه آمده شکار کرده و در حال بلعیدن آن می باشد و خود شما تصور کنید این مار چقدر بزرگ است که توانسته یک اسب را بخورد و  این مار بیش از اندازه بزرگ و ترسناک می باشد و یکی از عجایب این دنیا نیز می باشد و از مار آناکوندا بزرگ تر می باشد و این مار در جنگل ها روزانه برای تغذیه خود حیواناتی زیادی را شکار می کند و  این اسب بزرگ را می بلعد و این مار یکی از مارهای نادر در جهان می باشد .


  • |

    لخبخلحلحل