بازتاب _ کنایه احسان علیخانی به مسعود فراستی در برنامه عصر جدید - شبکه‌ما

بازتاب ها « کنایه احسان علیخانی به مسعود فراستی در برنامه عصر جدید  احسان علیخانی در قسمت اول برنامه عصر جدید ، در بخش توضیح قوانین...

بازتاب _ کنایه احسان علیخانی به مسعود فراستی در برنامه عصر جدید

توضیحات:

بازتاب ها « کنایه احسان علیخانی به مسعود فراستی در برنامه عصر جدید 

احسان علیخانی در قسمت اول برنامه عصر جدید ، در بخش توضیح قوانین مسابقه با ذکر اینکه اگر هر چهار داور چراغ قرمز را روشن کنند، اونجاست که مسعود فراستی درونشون یا کولینا اونوری ها بیدار میشه و هر چهار داور چراغ قرمز بزنند شرکت کننده آنوقت باید خداحافظی کنه و از همینجا به خونه بره