دوربین مخفی حمل جنازه - شبکه‌ما

عده ای مشغول حمل جنازه داخل تابوت بودند که از رهگذاران درخواست می کنند تا انتهای خیابان در حمل جسد کمک کنه درحین مسیر یه دفعه...

دوربین مخفی حمل جنازه

دسته بندی ها:
توضیحات:

عده ای مشغول حمل جنازه داخل تابوت بودند که از رهگذاران درخواست می کنند تا انتهای خیابان در حمل جسد کمک کنه

درحین مسیر یه دفعه مرده زنده میشه و از تابوت بیرون میاد و موجب ترس میشه.