اجرای بیت باکس کیا رکنی در برنامه عصر جدید شنبه 18 خرداد - شبکه‌ما

اجرای زیبای بیت باکس توسط جوان هنرمند کیا رکنی در برنامه مسابقه عصر جدید تاریخ 18 خرداد 98  

اجرای بیت باکس کیا رکنی در برنامه عصر جدید شنبه 18 خرداد

توضیحات:

اجرای زیبای بیت باکس توسط جوان هنرمند کیا رکنی در برنامه مسابقه عصر جدید تاریخ 18 خرداد 98