اجرای ارشیا شاه کرمی برنامه عصر جدید مرحله دوم شنبه 18 خرداد - شبکه‌ما

فیلم اجرای ارشیا شاه کرمی در فصل دوم برنامه مسابقه عصر جدید شنبه 18 خرداد 98 - حرکات نمایشی و آکروباتیک روی کابل  

اجرای ارشیا شاه کرمی برنامه عصر جدید مرحله دوم شنبه 18 خرداد

توضیحات:

فیلم اجرای ارشیا شاه کرمی در فصل دوم برنامه مسابقه عصر جدید شنبه 18 خرداد 98 - حرکات نمایشی و آکروباتیک روی کابل