python & pycharm installation - شبکه‌ما

در جلسه اول آموزش برنامه نویسی Python چگونگی نصب پایتون و راه اندازی آن بر روی Pycharm را نشان می‌دهیم.

python & pycharm installation

توضیحات:

در جلسه اول آموزش برنامه نویسی Python چگونگی نصب پایتون و راه اندازی آن بر روی Pycharm را نشان می‌دهیم.