تریلر رونمایی از فیفا 20 - شبکه‌ما

الکترونیک آرتز در فاصله چند ساعت مانده به رویداد EA Play 2019، اولین تریلر از بازی فیفا 20 را منتشر کرد.   

تریلر رونمایی از فیفا 20

توضیحات:

الکترونیک آرتز در فاصله چند ساعت مانده به رویداد EA Play 2019، اولین تریلر از بازی فیفا 20 را منتشر کرد.