انیمیشن کوتاه چرایی و احساس(یا علّت و معلول ) - شبکه‌ما

انیمیشن کوتاه (ریزن & اموشن) یادلیل و احساس، از آثار کمپانی والت دیزنی و در خلال جنگ جهانی ساخته شده و ضمن کمدی و طنزی...

انیمیشن کوتاه چرایی و احساس(یا علّت و معلول )

دسته بندی ها:
توضیحات:
انیمیشن کوتاه (ریزن & اموشن) یادلیل و احساس، از آثار کمپانی والت دیزنی و در خلال جنگ جهانی ساخته شده و ضمن کمدی و طنزی که در روزهای جنگ بهترین هدیه ی هنرمند به دل خسته ی مخاطب است در زیر لایه اصلی سعی در ترغیب مخاطب به شرکت در جنگ بر علیه نیروهای نابودگر نازی میکند. اما جالب است که ببینیم برخی کارهای اخبر این کمپانی ایده هایش از سالها پیش در ذهن سازنده بوده و مدام مزه مزه شده تا در نهایت به فیلمی پر مخاطب بدل شده است.