جوان ایرانی روانشناسی خشم را در دنیا تغییر دارد - شبکه‌ما

برای اولین بار در دنیا می دانید همه ی ما دارای سرباز درون هستیم، این این نوع نگاه به خشم ، مدیریت خشم و کنترل...

جوان ایرانی روانشناسی خشم را در دنیا تغییر دارد

توضیحات:

برای اولین بار در دنیا می دانید همه ی ما دارای سرباز درون هستیم، این این نوع نگاه به خشم ، مدیریت خشم و کنترل خشم برای اولین بار در دنیا مطرح شده است و به نوبه خود خارق العاده است. نیازی نیست کنترل خشم کنید کافی سرباز درون تان را اموزش دهید. برای اطلاعات بیشتر درمورد کتاب به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://dka.me/isb