وقتی جناب خان می خواد سرمایه گذاری کنه - شبکه‌ما

جناب خان پولاشو پس انداز کرده و طلا خریده. حالا می خواد با این رقم بالا یه سرمایه گذاری سنگین کنه!  

وقتی جناب خان می خواد سرمایه گذاری کنه

توضیحات:

جناب خان پولاشو پس انداز کرده و طلا خریده. حالا می خواد با این رقم بالا یه سرمایه گذاری سنگین کنه!