قدرت قلب - شبکه‌ما

قلبش به او گفت که هر انسانی گنجینه ای دارد که در انتظار اوست.

قدرت قلب

توضیحات:

قلبش به او گفت که هر انسانی گنجینه ای دارد که در انتظار اوست.ما قلب ها به ندرت درباره ی ان حرف میزنیم چون ادم ها دیگر نمیخواهند گنج پیدا کنند.

کیمیاگر:خوب است.قلب تو زنده است.باز هم گوش بده ببین چه حرف هایی برای گفتن دارد.