دوربین مخفی در جادویی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  در جادویی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی در ابتدای...

دوربین مخفی در جادویی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  در جادویی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی در ابتدای کار می بیند که  چگونه این کلیک را پیاده می کنند آنها یک در را در وسط چمن ها گذاشته اند و سپس شخصی در را باز می کند و هنگامی که در روبروی افراد است و آنها چیزی نمی بینند سریعا به طرف مانعی که در کنار در است می رود و سپس با ریموت کنترل در را می بندد و اثری از فرد نیست.

حالا او به اجرای دوربین مخفی می رود در را باز می کند افراد با خنده به او نگاه می کنند و سپس بعد از چند ثانیه در بسته می شود و کسی مشاهده نمی شود افراد متعجب نگاه می کنند و از جای خود بلند می شوند و اطراف را به دقت مشاهده می کنند ولی چیزی پیدا نمی کنند .

بعضی از افراد نیز به محض مشاهده این صحنه منطقه را ترک می کنند طوری که ترسیده اند و سریع از آنجا دور می شوند.