بازکردن در توسط شیر - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

بازکردن در توسط شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

بازکردن در توسط شیر

در این کلیپ یک اتفاق جالب و ترسناک می افتد.

قضیه از این قرار است که تعدادی از افراد با سوار شدن در ماشین به میان شیر ها رفته اند و از داخل ماشین شیر ها را تماشا می کنند .

با اینکه آنها تمام پنجره ها را بسته اند و از داخل ماشین راهی برای شیر ها نیست که به  آنها حمله کنند و خطری آنها را تهدید نمی کند.

اما بازهم ترس را می توان در صدا های آنها احساساس کرد.آنها از داخل ماشین به  گله شیر ها نگاه می کنند و از آنها عکس می گیرند .

با ماشین جلو وعقب می روند و از زاویه های مختلف عکس می گیرند.

تا اینکه یک اتفاق جالب می افتد یکی از شیر ها از گله جدا می شود و به در ماشین نزدیک می شود .

ئ در این لحظه شیر در ماشین را باز می کند و افرادی که داخل ماشین هستند با فریاد و  سر و صدا سریع در را می بندند

بعد از اینکه خطر رفع شد شروع به خندیدن می کنند که چطور شیر توانسته بود در ماشین را باز کند