کارت قرمز در بازی فوتبال - شبکه‌ما

به دلیل دعوا موقع بازی فوتبال، طرفدار یکی از تیم های صعودی به زمین فوتبال آمده و قصد برخورد با بازیکن حریف را دارد.

کارت قرمز در بازی فوتبال

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل دعوا موقع بازی فوتبال، طرفدار یکی از تیم های صعودی به زمین فوتبال آمده و قصد برخورد با بازیکن حریف را دارد.