کلاهبرداری با جعل کارت عابر بانک - شبکه‌ما

فرد مجرمی که با جعل کارت عابر بانک، کلاهبرداری میلیونی کرده بود مورد تعقیب پلیس قرار گرفت.

کلاهبرداری با جعل کارت عابر بانک

دسته بندی ها:
توضیحات:

فرد مجرمی که با جعل کارت عابر بانک، کلاهبرداری میلیونی کرده بود مورد تعقیب پلیس قرار گرفت.